Welcome to Hefei Xianjin Corporation!
Tel:+86-0551-67290961

Contact Us

Hefei Xianjin Corporation

Add:  No. 6, Cuozhen RD,  Dianbu town, Feidong county, Anhui province, China
Tel: 86-0551-67290961
E-mail: sales@xianjingroup.com.cn             
Website: www.xianjingroup.com.cnHome
Tel
Contact